Contact

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu z naszym konsultantem lub skorzystania z poniższego formularza.

Aleksandra Banaś
kom. 539 906 083
kontakt@ekowiedza.com

Ewelina Kaczmarek
kom. 661 426 655
kontakt@ekowiedza.com
Administratorem Twoich danych osobowych jest ATMOTERM S.A. z siedzibą w Opolu, ul. Łangowskiego 4, 45-031 Opole, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Sądowego w Sądzie Rejonowym w Opolu, VIII Wydział Gospodarczym Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000064312, nr NIP 7540339496, nr REGON 530600238. Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym (podstawa przetwarzania danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony). Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia Ci odpowiedzi, oraz przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na Twoje pytanie. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.


Panel logowania